Desatoro - Schrack&meranie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Desatoro

Meranie

1. Efektívna hodnota je hodnota napätia U alebo prúdu I, ktorá na odporovej záťaži odovzdá taký výkon ako rovnako veľký jednosmerný prúd, a to bez ohľadu na tvar priebehu.

2.
Prístroje  s  usmerňovačom  reagujú  na  strednú  hodnotu  usmerneného napätia  a  prúdu.  Sú  kalibrované  v  efektívnej  hodnote  harmonického signálu.

3. Do  výsledku  činného  výkonu P  prispievajú  iba  tzv.  korešpondujúce harmonické,    t.j.  také,  ktoré  sa  vyskytujú  (sú  nenulové)  súčasne v napätí aj v prúde.

4. Zdanlivý  výkon  jednofázovej  sústavy  S  je  daný  súčinom  efektívnych hodnôt  napätia  a  prúdu  a  zároveň  jeho  kvadrát  je  daný  súčtom kvadrátov činného, jalového a deformačného výkonu.  

5. Deformačný  výkon  je  nenulový,  ak  aspoň  jedna  veličina  (u,  i)  je neharmonická a časové priebehy u(t) a i(t) sú rôzne, čiže sú voči sebe deformované. Platí: Ak u(t) = k . i(t), potom D = 0.

6. Faktor výkonu λ je pomer P/S. Hovorí o efektívnosti využitia elektrického prúdu.

7. cos φ
tiež hovorí o efektívnosti využitia elektrického prúduj. Je možné ho použiť iba vtedy, ak napätie aj prúd sú harmonické.

8. Straty na vedení sú závislé od kvadrátu efektívnej hodnoty prúdu.

9. Straty  na  vedení  pri  konštantnom  prenášanom  činom  výkone  sú nepriamo úmerné kvadrátu faktora výkonu λ.

10. Meranie jalového výkonu (1. harmonickej) Q1 a deformačného výkonu D je možné iba prístrojom s funkciou harmonickej analýzy.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky