Elektromer DIZ/F - Schrack&meranie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Elektromer DIZ/F

Produkty

Elektromer radu DIZ, model G je digitálny jedno, dvoj alebo štvor tarifný elektromer na merania kladnej a zápornej činnej a jalovej energie. Možno ho zapojiť do 2-, 3- a 4-vodičovej siete.
Prepínanie taríf možno uskutočniť podľa interných hodín (RTC) alebo s využitím externého riadiaceho vstupu (iba 2-tarifný)   

Prístroj je určený pre rôzne druhy meraní, kde sa môže vyžadovať aj prenos údajov: priemyselné objekty, obytné a kancelárske budovy, pri výrobe a distribúcii elektrickej energie.


Mechanické vyhotovenie je veľmi "úsporne". Elektromer je vyhotovený pre montáž na lištu DIN, šírka je 6 pozícií.

 


Polopriamy prístroj má možnosť nastavenia prevodovej konštanty meničov tak, aby bolo možné odčítavať priamo meranú veličinu. Prevodový pomer sa nastavuje na DIZ ovládacím tlačidlom (iba pri nekalibrovanej verzii). Údaje o spotrebovanej energii možno odčítať na 8 miestnom LCD displeji.


Údaje o činnom výkone sú k dispozícii aj na sekundárnom alebo primárnom impulznom výstupe.
Prevodová konštanta impulzného výstupu ako aj dĺžka impulzu sú nastaviteľné. Maximálny počet výstupov je 2. Výstup typu Opto-MOSFET dovoľuje pripojiť zariadenia s max. 250 V AC/DC, 100 mA. Výstup S0 je pasívny, max. 27 V DC, 27 mA.

K dispozícii je aj široká paleta interfejsov:
interfejs M
-Bus s protokolom M-bus v zmysle DIN EN 13757-2, -3 (300...9600 Baud)
interfejs RS485 s protokolom SML (Smart Message Language) alebo Modbus-RTU® (Remote Terminal Unit)

DIZ/G vo vyhotovení s interfejsom M-Bus umožňuje aj záznam záťažových profilov (max. 4). Pri zázname iba jednej veličiny možno uložiť až 12 000 údajov; zaznamenávajú sa údaje z registrov energií. Interval záznamu môže byť
5, 10, 15, 30, 60 min.

Triedy presnosti elektromera
:
Činná energia: trieda B alebo A v zmysle EN 50470-1, -3  
Jalová energia: trieda 2 alebo 3 v zmysle IEC 62053-23


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky