Elektromer LZQJ-XC - Schrack&meranie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Elektromer LZQJ-XC

Produkty

Prístroj LZQJ-XC-LOG je vyrábaný ako moderný elektronický kombinovaný tzv. 4-kvadrantný elektromer na meranie činnej a jalovej energie v režimoch odber aj dodávka.  Disponuje veľkým množstvom štandardných a prídavných funkcií. Primárne je  určený na meranie a vyhodnocovanie spotreby a dodávky elektrickej energie podľa platnej legislatívy, dokáže však oveľa viac. Výrobcom prístroja je  EMH - Metering GmbH. Prístroj má integrované rôzne rozhrania a pripravené miesto na zásuvné moduly, ktoré ďalej rozširujú jeho funkčné a komunikačné možnosti.


LZQJ-XC-LOG, hlavné parametre

•  
Vhodný pre 2-, 3-, 4-vodičové zapojenie
•  Trieda presnosti – Cl. 2, Cl. 1, Cl. 0,5S a Cl.0,2S
•  32 tarifných registrov a registrov maxima, 16 beztarifných registrov
•  Výkonový profil s max. 32 kanálmi
•  Pomocné napätie 48–300 V AC/DC
•  Optické rozhranie D0
•  Vymeniteľná zálohová batéria
•  Denník udalostí, meranie okamžitých hodnôt
•  Meranie vybraných kvalitatívnych parametrov siete podľa EN 50160
•  Certifikát MID podľa smernice 2004/22/ES a certifikát SMÚ
•  Implementovaný protokol OBIS (Object-Identification-System) pre prezentáciu dátSchémy pripojenia:

V praxi sa využíva priame a tzv. polopriame zapojenie. Napäťové vstupy 3 x 230V (možnosť 3 x 100V) a prúdové do 3 x 100 A alebo 3 x 5A. Pripojenie prúdových okruhov pri polopriamom zapojení vyžaduje použitie prúdových meničov s výstupom 5A.


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky