- Schrack&meranie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

FAQ VAEXT2S/ VAEXT2S/G


Q: Sú  zariadenia VAEXT2S už v predaji?
A: Áno, sú.

Q: Možno 
VAEXT2S pripojiť na rôzne elektromery?

A: Výrobok je určený prednostne pre elektromery LZQJ a LZQJ-XC. Pracuje aj s elektromermi NXT4, ITZ a inými.

Q: Koľko elektromerov možno pripojiť na zariadenie 
VAEXT2S?

A: Iba jeden.

Q: Kam sa ukladajú rôzne údaje. ktoré meria elektromer?
A: Údaje sa ukladajú výlučne na ftp server, ktorý ste zadali.

Q: Akú SIM kartu potrebujem pre verziu VAEXT2/G?

A: Ide o bežnú SIM kartu, ktorá má predplatený internet.

Q: Môžem si SIM kartu vložiť sám do Webservera?
A: Celé nastavenie vykoná dodávateľ, teda nie.

Q: Chcem dostávať "polnočný" e-mail s údajmi o spotrebe minulého dňa. Čo mám urobiť?
A: 
VAEXT2S toto priamo nevie, pretože iba zasiela bloky údajov. Musíte mať verziu G a dáte si poslať o polnoci Tab1. V nej je príslušný register, ktorý vás infomuje o spotrebe k danému dátumu.


Q: Prívodný kábel k optickej hlave je veľmi krátky, možno ho predĺžiť?
A: Použitá optická hlava komunikuje po zbernici RS232 s max. dĺžkou prívodného vodiča 15m. Vyskúšali sme 10 m - bez problémov. Použité boli štandardne predlžovačky 1:1 RS 232 (pre COM port).

Q: A
ko sa dopytuje VAEXT2S na časový server? Na IP adresu alebo na meno? 

A: VAEXT2 dopytuje max 3 SNTP časové servery, používa sa aj IP adresa aj doménový názov. 


Q: Čo musí ešte spĺňať počítačová sieť, na ktorú je VAEXT2S pripojený?

A: Je to predovšetkým voľnosť portov služieb.
Port 20 a 21
pre posielanie údajov na ftp.
Port 25 
na posielanie e-mailov (SMTP).
Port 123
získanie internetového času cez SNTP.
Port 8000 
základný komunikačný port pre http (potrebné aj presmerovanie v pripojenom smerovači).
Ak budú tieto porty blokované, príslušné služby nebudú k dispozícii.FAQ Webserver


Q: Sú  Webservery WS-13/13G v predaji?
A: Nie, výroba ukončená.


Q: Možno WS-13/13G pripojiť na rôzne elektromery?
A: Nie, tento výrobok je určený iba pre elektromery LZQJ a LZQJ-XC.

Q: Ak mám viacej elektromerov, ktoré sú pospájané cez zbernicu RS 485, možno tieto pripojiť na WS - 13/13G a odčítavať ich údaje?
A: Možno. V časti nastavenia je potrebné nastaviť čítanie RS 485 a zadať ručne adresu elektromera. Automatické prepínanie nie je možné. Ukladané údaje strácajú zmysel, pretože budú tvorené zmesou údajov z viacerých elektromerov.

Q: Mám dva elektromery, jeden má prístupnú svorkovnicu. Môžem mať naraz pripojenú optohlavu a aj zbernicu RS485 z druhého?
A: Áno, je to možné. Pred odčítaním je potrebné zmeniť v nastaveniach zdroj odčítania optohlava/RS 485.  Aktiváciou manuálneho odčítania skontrolujte správnosť inštalácie.

Q: Kam sa ukladajú rôzne údaje. ktoré meria elektromer a zbiera Webserver?
A: Údaje sa ukladajú výlučne priamo do Webservera, a môžu sa ukladať aj na ftp server, ktorý zadefinujete vy.

Q: Akú SIM kartu potrebujem pre verziu WS-13G?
A: Ide o bežnú SIM kartu, ktorá má predplatený internet a verejnú dynamickú adresu. Takú ponúkajú operátori Orange a Telecom, O2 nie. Verejnú dynamickú adresu treba doobjednať za jednorazový poplatok.

Q: Chcem dostávať polnočný email s údajmi o spotrebe minulého dňa. Čo mám urobiť?
A: Jednoduché. V položke Nastavenia v časti email začiarknuť posielanie emailov o polnoci. Samozrejme, musí byť vyplnená platná emailová adresa.

Q: Pri pripojení Webservera cez optickú hlavu, je táto v cene zariadenia?
A: Nie, optickú hlavu treba objednať zvlášť. Nie je ani zahrnutá v cene Webservera.

Q: Chcel by som rýchlo vedieť, ako vyzeral priebeh výroby elektrickej energie v auguste.
A: Kliknúť: História -
> 2013/ -> 08/ -> denne.csv. Súbor možno uložiť na PC, otvorí sa v Exceli. Graf možno hneď nakresliť. Ide to naozaj rýchlo.

Q: Ako správne upevniť Webserver na stenu? Možno ho otvoriť a použiť príslušné miesta na uchytenie?
A: Nie. Na upevnenie slúži príchytka predmontovaná na zadnej stene. Ak ju tam nemáte, kontaktujte dodávateľa. 

Q: Ako dlho je možné ukladať údaje do Webservera WS-13?
A: Pri odčítavaní každých 15 min je ročný objem údajov asi 12 MB. Kapacita pamäte Webservera je niekoľko gigabyte. Z toho matematicky vychádza, že kapacita na zápis postačuje na niekoľko sto rokov. Nezabudnite pravidelne robiť zálohu údajov.

Q: Rada by som si overila správnosť inštalácie, teda či je správne pripojená zbernica 485. Čakať 15 min je dlho...
A: Netreba čakať. Na podstránke "Technické údaje..." dolu je tlačidlo na okamžité odčítanie. Sledovaním priebehu odčítanie hneď zistíte správnosť inštalácie.

Q: Prívodný kábel k optickej hlave je veľmi krátky, možno ho predĺžiť?
A: Použitá optická hlava komunikuje po zbernici RS232 s max. dĺžkou prívodného vodiča 15m. Vyskúšali sme 10 m - bez problémov. Použité boli štandardne predlžovačky 1:1 RS 232 (pre COM port).

Q: A
ko sa dopytuje WS-13 na časový server? Na IP adresu alebo na meno? Je potrebné mať na DHCP serveri zapnuté aj prideľovanie IP adresy DNS servera?
A: Webserver dopytuje 4 SNTP časové servery (vždy iné), používajú sa aj IP adresy aj doménový názov. Je preto nutné, aby DHCP server prideľoval DNS. Je to tiež potrebné pre služby FTP a email.


Q: Čo musí ešte spĺňať počítačová sieť, na ktorú je Webserver pripojený?
A: Okrem už spomínaných požiadaviek je to predovšetkým voľnosť portov služieb.
Port 20 a 21
pre posielanie údajov na FTP, sťahovanie firmvéru
Port 25 a 587
na posielanie e-mailov (SMTP)
Port 123  
získanie internetového času cez SNTP
Port 4564
základný komunikačný port pre http (potrebné aj presmerovanie v pripojenom smerovači).
Ak budú tieto porty blokované, príslušné služby nebudú k dispozícii.FAQ elektromery


Q: Sú k dipozícii elektromery radu DIZ, v ktorých sa ukladá záťažový profil?

A: Áno, je to verzia G, ale iba vtedy, ak  je doplnená rozhraním RS485 a protokolom M-Bus.

Q: Je verzia DIZ/G dostupná?

A: Áno, je. Otázky na dostupnosť resp. ceny treba adresovať na f.horvath@schrack.sk

FAQ Skalar Pro, EDV a pod.


Q: Je možné k zariadeniu Skalar priamo pripojiť optickú hlavu Schrack?

A: Nie, to nie je možné. 

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky