Schrack&meranie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Vitajte na stránke divízie merania a energetiky firmy Schrack Technik s.r.o.

Na nasledujúcich stránkach vám sprostredkujeme aktivity divízie merania a energetiky (DME) firmy Schrack Technik. DME sa venuje dlhé obdobie distribúcii meracej techniky pre energetiku a zariadení na prenos nameraných údajov. Okrem toho DME má aj vlastné produkty a riešenia, s ktorými vás oboznámime.

Stránky pribúdajú postupne, umiestňujeme sem rôzne technické materiály ako návody, doporučenia a pod. Aktuálne novinky pre Webservery.


 

Schrack Technik

Schrack Technik sa od svojho založenia na Slovensku v roku 1994 postupne stala lídrom v dodávke produktov pre energetiku a elektrotechniku. Našim zákazníkom ponúkame kombináciu vysokej kvality našich výrobkov a riešení, osobného prístupu, technickej odbornosti našich zamestnancov a rýchlej dostupnosti.


Produkty a riešenia

Sortiment 20 000 produktov a riešení siaha od rozvádzačových skríň, relé a ističov až po osvetlenie a produkty meracej techniky a dátových sietí. Schrack Technik je na Slovensku lídrom v dodávke riešení v oblasti merania a diaľkového odpočtu elektrickej energie.


Vyše 1 100 najpoužívanejších výrobkov je okamžite dostupných k osobnému odberu v niektorej zo slovenských predajní Schrack Store. Z celkovo 20 000 položiek z nášho sortimentu je 10 000 dostupných do 24 hodín z nášho skladu v Bratislave alebo centrálneho skladu vo Viedni.


Naši zákazníci

Našimi zákazníkmi sú veľké spoločnosti z odvetvia energetiky ako Slovenské elektrárne, ČEZ, Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika, ktoré využívajú našu meraciu techniku a techniku prenosu údajov. Zákazníkmi sú aj malé a stredné firmy zamerané na výrobu rozvádzačovej techniky a elektroinštalácie.


Skupina Schrack Technik

Schrack Technik je súčasťou nadnárodnej skupiny s materskou spoločnosťou sídliacou v Rakúsku, založenou v roku 1920. Naše sesterské spoločnosti máme v ďalších 13 krajinách a koncern je priamo alebo prostredníctvom partnerov zastúpený celkovo v 40 krajinách sveta.
Sídlo firmy v Bratislave

DME

Divíziu meracej techniky a energetiky tvoria pracovníci, ktorých profesiou sú oblasti ako meranie elektrických veličín a ich analýza, zber a prenos údajov, spracovanie údajov pre rôzne použitia, využitie meracej techniky pre riadenie procesov a iné. Divízia ponúka aj vlastné produkty, ktoré sama vyvinula a zabezpečuje ich výrobu. Rieši aj úlohy týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie.


EMH metering GmbH & Co. KG - hlavný partner


Schrack Technik je exkluzívny dodávateľ výrobkov EMH metering. Hlavným artiklom je známy rad elektronických elektromerov LZQJ a LZQJ-XC ktoré možno nájsť na mnohých meracích miestach v SR.


Firma vznikla v roku 1991, odvtedy prešla veľkým vývojom. Začala s elektronickými elektromermi, ktoré sa medzitým zmenili na komplexné meracie prístroje a systémy merajúce elektrické veličiny. Zabezpečujú zároveň aj ich prenos, uskladnenie a pod.


Dnes patrí firme popredné miesto vo svete medzi vývojármi a výrobcami  digitálnych elektromerov a ich doplnkov, ktoré zabezpečujú prístrojovú komunikáciu a prenos údajov.


EMH metering GmbH & Co. KG je certifikovaná podľa noriem DIN ISO 9001, DIN ISO 14001 a BS OHSAS 18001. Má vlastné kalibračné pracovisko dohliadané úradom PTB.

Görlitz - dôležitý partner

Ďalším exkluzívnym partnerom je firma Gorlitz. Ponúka softvérové a hardvérové riešenia pre zber a prenos údajov z elektromerov, pri Smart Meteringu a riadení meracích procesov. Ťažisko portfólia predstavujú systémy a riešenia, ktoré vstupujú do meracieho a riadiaceho procesu údajov v energetike.

Elcom

Elcom - divízia virtuálnej prístrojovej techniky je ďalším významným partnerom. Pôso
bí od roku 1997 vo Vedecko-technologickom parku Ostrava. Špecializuje sa na riešenie projektov systémovej integrácie. Firma sa stala svetovo uznávaným dodávateľom špičkových riešení v oblasti automatizovaných meracích a testovacích systémov, systémov monitoringu kvality elektriny. Dynamický rozvoj tejto divízie bol zavŕšený v roku 2006 stavbou technologického centra firmy ELCOM, a.s., v ktorom dnes táto divízia rozvíja svoje aktivity.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky