Kontakt - Schrack&meranie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kontakt

Osobný kontakt DME
(na zaslanie emailu, klik na meno)

Ing. Igor Chrapčiak, PhD.
konateľ s.r.o., stratégia a rozvoj divízie, nasadzovanie smart metering

Ing. Dušan Korgo
analýza kvality elektrickej energie, meranie fázorov, zber a spracovanie dát

Ing. Horst Kiss

meranie elektrickej energie, elektromery EMH,
Vaext2S, Skalar Pro predaj


Ing. František Horváth
meranie elektrickej energie, špecialista pre meraciu techniku EMH, elektromery EMH - predaj


Ing. Michal Salbot

špecialista pre smart grid aplikácie


Ing. Peter Kočiško

špecialista pre smart grid aplikácie

Ing. Tomáš Burdan
zber a spracovanie dát, prenos dát, aplikácia a programovanie zariadenia Goerlitz/ Skalar


doc. Ing. Eduard Kaluš, PhD.

špecialista merania, meranie základných elektrických velíčin, analýzy meraní, webserver, Vaext2S - technické riešenie

Obchodné údaje


Schrack Technik s.r.o.
Ivánska cesta 10/C
82104 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 2 4910 8101
Fax: +421 2 4910 8199

IČO: 31610919
IČ DPH: SK2020433734
DIČ: 2020433734

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
č.ú.
579440362 / 0200

IBAN:  SK78 0200 0000 0005 7944 0362, SWIFT: SUBASKBX

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel s.r.o., vložka 2060/L, č.zápisu: 7048/01
Konatelia: Ing. Igor Chrapčiak, Ing. Peter Klučka, Franz Gletthofer
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky