- Schrack&meranie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Čo je meranie?
Meranie je jeden z procesov poznávania okolitého sveta, pri ktorom sa viac alebo menej úspešne snažíme získať požadované hodnoty. Úspešne tam, kde je prostredie prístupnejšie a máme vhodné prístroje a menej úspešne tam, kde to tak nie je.
Elektrické meranie je veľmi dôležitou časťou merania. Jeho úlohou je zistiť čo najpresnejšie hodnoty definovaných elektrických veličín. Nesmieme pri tom neprimerane zasahovať do meraného objektu a chyby merania by mali byť v kontexte s kvalitou použitých prístrojov.


Celý text...

Napätie a prúd
Je veľa takých, ktorí správne odmerajú jednosmerný prúd, ale málokto to urobí dobre, ak je prúd striedavý.
Poznáme fyzikálnu veličinu, ktorú môžeme považovať za východiskovú pre účely merania napätia a prúdu? Áno, je to elektrická práca. Tejto veličine možno ľahko porozumieť, pretože elektrický prúd využívame predovšetkým na vykonanie práce. A pretože elektrická práca je
...Celý text...

Činný výkon  

Patrí medzi základné fyzikálne veličiny. V elektrotechnike je mierou práce elekrického prúdu.
Je potrebné si uvedomiť, že energia  a  hmota  nevzniká  a  nezaniká,  premieňa  sa  z jednej formy na druhú.  Hlavným meradlom tohto "prerodu" je práca A. Je daná súčinom výkonu P a času t, po ktorý fyzikálna veličina pôsobí.


Celý text...

Zdanlivý a iné výkony

Sledujme spotrebič, ktorý je pripojený v istom mieste siete na jej harmonické napätie U. Prúd pretekajúci záťažou má veľkosť I. Zdalo by sa teda, že výkon spotrebovaný záťažou je  celý text... (text ešte nie je úplný)

Straty

Desatoro S, P, Q, D

1. Efektívna hodnota je hodnota napätia alebo prúdu, ktorá na odporovej záťaži odovzdajú výkon ako rovnako veľký jednosmerný prúd, a to bez ohľadu na tvar priebehu.

2.
Prístroje  s  usmerňovačom  reagujú  na  strednú  hodnotu  usmerneného napätia  a  prúdu.  Sú  kalibrované  v  efektívnej  hodnote  harmonického signálu.


Celý text...

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky