VAEXT2S - Schrack&meranie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VAEXT2S

VAEXT2SVAEXT2S je externý komunikačný prostriedok pre zasielanie originálnych údajov elektromera na ftp server. Určený je predovšetkým na spojenie s plombovanými elektromermi radu LZQJ, LZQJ XC, NXT4, NXT4-PQ.
Možno ho použiť na spojenie elektromerov s užívateľom - majiteľom odberného miesta na poskytnutie resp. záznam vybraných nameraných údajov cez server ftp. Prenos údajov je pomocou internetu. Ak zariadenie obsahuje aj 2G modem, pripája sa do siete internet pomocou mobilnej technológie podobne, ako mobilné telefóny a iné zariadenia.
VAEXT2S v prvom rade zabezpečuje komunikáciu s elektromermi výrobcu
EMH metering GmbH & Co. KG, Nemecko. Pretože v praxi často nie je možné priame elektrické pripojenie na elektromer (všetky kontakty sú plombované), využitý je optický interfejs s IR rozhraním, ktorým sú elektromery vybavené.

 


VAEXT2S nastavuje dodávateľ, preto je potrebné, aby boli k dispozícii všetky údaje.

Hlásenie OKTE


  Pre zasielanie údajov do organizácie OKTE, prípadne do DS, ponúkame ako nadstavbu službu automatického zasielania dát. Pre zabezpečenie tejto služby je potrebné mať zariadenie VAEXT2S alebo VAEXT2S/G. V zariadení nastavíme potrebné údaje ftp servera, správne skonfigurované zariadenie sa zavedie do systému.
 Potom prevádzkovateľ zašle poštou obe žiadosti o založenie účtu pre automatizované rozhranie XMtrade/ISOM do OKTE. Po akceptácii žiadosti a následnej aktivácii sa začnú zasielať dáta.
  Pre viacej infomácií kontaktujte: Ing. Horst Kiss  h.kiss@schrack.sk 

Na stiahnutie"VAEXT2S"NÁVOD NA VAEXT2S
(verzia 1.0, 5.4. 2017)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky