- Schrack&meranie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Postrehy a pripomienky z práce webserverov, ich pripojenia a spracovania údajov.

Kvalita internetového pripojenia a činnosť webservera


O tom, že kvalita internetového pripojenia v rozhodujúcej miere súvisí s prenosom zaznamenaných údajov, sa presvedčili už viacerí používatelia webserverov. Napriek tomu sa stále stretávame s "biednym" pripojením, ktoré je nielenže pomalé (to by vlastne ani nevadilo), ale s pripojením, ktoré je neustále prerušované.
Softvér webservera zabezpečuje opakované zasielanie údajov, ale nedokáže sa vždy spamätať zo situácie, kedy je prenos prerušený každých cca 10s. Dochádza v ojedinelých prípadoch až k poškodeniu pamäťových médií a tým aj k znefunkčneniu webservera.

Nastavte si SMTP server!

 Podobne, ako v novom mobilnom telefóne, treba aj vo webserveri nastaviť niektoré body. Na jeho stránke Nastavenia je časť email, tam je SMTP serverSMTP username a SMTP Password. Bez vyplnenia toho nemôžu emaily odchádzať ani z mobilu ani z webservera.
Pri kúpe webservera tam bolo vyplnené výrobné testovacie konto (oraltd.dynalias.com), ktoré treba zmeniť. Po nastavení je potrebné vykonať test odosielania emailov. Nie všetky SMTP servery budú vhodné na tento účel.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky